Sisukord

 1. Trinoloogia kui teadus.
  1. Trinoloogia on üks väikene haru demonoloogias
 2. Rahvusvaheline demonoloogiline nomenklatuur
  1. Cl.: Hypopoda - ilmajalgsed
  2. Cl.: Egupoda - hobujalgsed
  3. Cl.: Lepidopoda - soomusjalgsed
  4. Cl.: Cutopoda - paljasjalgsed
  5. O.: Quenta - haldjalised
  6. O.: Dwarva - päkapikulised
  7. O.: Monstera - elukalised
  8. O.: Naiadomorpha - näkilised
  9. Teised
 3. Pisut ajaloost
 4. O.: Trinomorpha - triinulised.
  1. Morfoloogia.
 5. Triinugeneetika ja molekulaartrinoloogia
  1. Triinude kromosoomistik ja trinosoomia
  2. Trinosoomi osad ja X-kromosoomi kompensatsioon
  3. Trinosoomia avaldumist määravad geenid
 6. Praktiline trinoloogia

Kirjutatud 1. novembril 2000.

Trinoloogialeht

Eesti Trinoloogide Maja. Eesti trinoloogiahuviliste avalik kogunemiskoht. info@triin.net

Peamenüü

Sisukord

RSS, RSS kommentaarid, XHTML, CSS, AA