ATutor – õppe-sisuhaldussüsteem

ATutor on avatud lähtekoodiga veebipõhine õpikeskkond. Sihtmärgiks on võetud olla ääretult paindlik, et sobida võimalikult paljudele kasutajatele kõikvõimalike õppevormide puhul.

Peaasjalikult saab luua kursusi, ja täita need erinevate materjalidega. Kursusesiseseks suhtluseks saab kasutada teadetetahvlit, foorumeid, vestlust reaalajas ja e-posti. Õpilastele saab anda (koduseid) ülesandeid, ja õpilased saavad tehtud tööd ka keskkonna kaudu esitada.

Lisaks tüüpilistele õpikeskkonna vahenditele sisaldab ATutor ka testide koostamise ja läbiviimise tööriistu. Lisaks on veel hulk lisamooduleid, ning saab kasutada olemasolevaid õpiobjektide repositooriume.

Olemas on ka tugi erinevatele keeltele, kuid hetkel veel eesti keel pakutavate tõlgete seast puudub.

Autorid

Kuna tegu on mahuka projektiga, siis on ka autoreid palju:

Nõuded serverile

Ligipääsetavus

Palju rõhku on pandud sellele, et õpikeskkonda saaks kasutada suvalise veebilehitsejaga. Järgitud on W3C spetsifikatsioone nii koodi (XHTML 1.0) kui käideldavuse (WCAG 1.0) osas.

Esiletõstmist väärib just töö käideldavuse koha pealt: õpikeskkonna kasutamise osas pole veebilehitsejatele seatud mingisuguseid piiranguid. Keskkond on kenasti ligipääsetav nii Lynxi kui screenreader-tarkvara kasutajatele.

Aitamaks kasutajatel luua kõrge käideldavusega materjale, on loodud spetsiaalne abivahend loodud materjali võimalike ligipääsetavusprobleemide tuvastamiseks (joonis 1).

Ekraanipilt

Joonis 1. Käideldavusprobleemide tuvastamise tööriist.

Iseküsimus on muidugi, kas üks lihtne õppejõud oskab sellise vahendiga ka midagi peale hakata. Pigem tundub, et see külvab ta kõikvõimaliku arusaamatu informatsiooniga üle.

Kasutatavus

Registreerumine

Kasutajakontode süsteemil on samuti oma veidrused. Näiteks kaks Mart Tamme nimelist isikut registreeruda ei saa – nimekaimul pole muud võimalust kui endale liignimi välja mõtelda. Näiteks Mart "väga-tubli" Tamm.

Ülesanne: Mõtle, et sinu nimeks on Juku Juhanson, proovi nüüd ATutori keskkonna kasutajaks registreeruda. (Ajutiselt on ATutor keskkond üles seatud aadressile atutor.triin.net.)

Võimaluste üleküllus

Üks peamisi probleeme on see, et kuna keskkond pakub palju võimalusi, siis tundub esialgu kõik väga kirju. Näiteks vastloodud kursuse esilehel on vaikimisi tervel 16 erinevat vahendit, lisaks veel seitsme-elemendiline külgmenüü ja viie-elemendiline kursuse peamenüü (joonis 2).

Ekraanipilt

Joonis 2. Vastloodud kursuse pealeht, infotulvast nõretamas.

Kodutööde haldus

Süsteem on küll ohtralt dokumenteeritud, aga isegi dokumentatsiooni abiga osutuvad mõningad tegevused ülemäära keerukateks. Näiteks kui soovime anda uut kodust ülesannet, siis peame esiteks tekitama ülesande enda ja siis hoopis eraldi looma teadaande uue ülesande kohta, et ka õpilased sellest teada saaksid. Veelgi enam: ka ülesande kirjelduse peame kirjutama hoopis tollesse teadaandesse – ülesande enda juurde seda panna ei saa.

Kuid nüüd õpilase ülesanne: koduse ülesande vastuse ATutor kaudu õpetajale edastamine. (Kursuseks vali „Loodusõpetus“.)

Võiks arvata, et selline sagedasti ettetulev asi on tehtud nii lihtsaks kui võimalik, kuid kaugel sellest. Siin on sammud, mis tuleb läbida koduse ülesande teelesaatmiseks (vaata ka joonis 3):

  1. vali "File Storage"
  2. vali Workspace menüüst "My Files"
  3. vali "New File"
  4. vali lae fail(id) üles
  5. Selekteeri fail(id)
  6. Vajuta "Hand In"
  7. Vali kodutöö "Kogemused siilidega"
  8. Vajuta "Submit".
Ekraanipildikoomiks

Joonis 3. Tarvilikud tegevused kodutöö ärasaatmiseks.

Minul, informaatikul, võttis selle väljamõtlemine peaaegu tund aega: lugesin dokumentatsiooni, proovisin kõiksuguste nurkade alt; olin juba kirjutamas abipalvet ATutor-i foorumisse kui viimaks aru sain, kuidas asi töötab.

Testide loomine ja haldus

Küsimuste tüüpe pole küll palju, aga kaetud on peamised vajadused:

Testide loomine peaks olema küllaltki lihtne igaühe jaoks, kes varem sellist tüüpi tarkvaraga kokku puutunud.

Testi küsimusetüüpidega tutvumiseks: vastata loodusõpetuse kursusel olevale testile.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et ATutor jätab hetkel veel üksjagu soovida. Mitmed asjad võiksid olla lahendatud lihtsamini mõistetavalt, nõnda et ei peaks manuaali lugema.

Kindlasti ei saa seda hetkel kasutusele võtta eesti koolides, kuna puudub eestikeelne tõlge.

Samas positiivse poole pealt on tegemist vaba tarkvaraga ning erinevalt mitmetest teistest õpikeskkondadest töötab keskkond suure hulga erinevate veebilehitsejatega.

Kirjutatud 30. mail 2007.

Trinoloogialeht

Eesti Trinoloogide Maja. Eesti trinoloogiahuviliste avalik kogunemiskoht. info@triin.net

Peamenüü

Samal teemal

RSS, RSS kommentaarid, XHTML, CSS, AA