Praktiline trinoloogia

Põhiline osa praktilise trinoloogia meetodite ja võtete omandamises on suvepraktikal. Et aga suvel kergem oleks, teeme juttu perekonna Trinus liigilisest koosseisust.

Tänapäeval tuntakse 12 triinuliiki:

Trinus urbanus - võrratu triin. Kõige levinum triinuliik, keda on leitud peaaegu kõikjalt ja keda on ka kõige põhjalikumalt uuritud (näiteks kogu molekulaartrinoloogia baseerubki ainuüksi Trinus urbanus´el). Urbanus on tihtipeale tunduvalt seltsivam ja suhtealdim, kui ülejäänud triinuliigid. Pole harv kui ta on kirevas karvas ning tema rõõm paistab kaugemale kui valgus...

Trinus graciforme - kaunis triin. Tihti segaminiaetav eelmisega ent märksa harvemini kohatav (kuid mitte haruldane). Graciforme on reeglina tagasihoidlikum kui urbanus ning eeskätt märksa õrnema koorega...

Trinus tropicus - lummav triin. Tema puhul on segiajamise oht kõige suurem, sest evolutsiooni käigus on tal tekkinud kohastumus pea kõikide triinuliikide käitumist äärmiselt osavalt jäljendada. Tavaliselt paljastab tropicus oma tegeliku loomuse aga niipea, kui on leidnud, et tal ei lähe korda sulle teiste triinude matkimisega muljet avaldada. Tropicuse pealispind on tõepoolest lummav, ent sügaval sisimas on juba ammu omad soojad kohad sisse võtnud kõikvõimalike deemonite vallatud hordid...

Trinus radecomatus - salapärane triin. Selle liigi osas ei ole süstemaatikud päris ühisel seisukohal. Andmed antud liigi esinemise kohta on läbi ajaloo väga lünklikud ja pealegi valitsevad sügavad kahtlused selle osas, kas tegu on ikka triinuga või kuulub too olend siiski inimeste kilda. Kadunud  Herbert Hunter kirjeldas teda järgnevalt:

„Maa must,
Maa must ja pime
Ma must ja pime siin.
Ma tõstsin räti - oh mis ime,
Mind vaatas sinisilmne triin...”

Trinus facile - hunnitu triin. Keskmise levikuga nagu järgminegi liik. Soe ja Pehme triin. Vastavalt siis ka natuke paremini veereva vormiga kui ülejäänud (aga ainult natuke). Peamine on aga siiski soojus ja pehmus, mille osas teised teda kuidagi edastada ei suuda.

Trinus capillare - õrn triin. Tema puhul on märgusõnadeks „õrn” ja „habras”. Kuid mitte peen piht ja kitsas musi pole see mis õrna triinu kokku „teevad”, põhiline rõhk tuleb siinkohal asetada sõna „õrn” pisut sügavamale tähendusele.

Trinus unicolorus - vikertriin. Temast õhkub hulganisti müstilist ja salapärast hõngu. Ta näib kuuluvat kuhugi mujale, kui siia, mõjudes euroopa inimesele tahtmatult idamaisena ja vastupidi. Unicolorus on levinud laiguti (st. et seal kus on laik, on neid mõned isendid). Nii seda kui järgmisi liike ohustavad mitmed inimese põhjustatud tegurid ja seepärast on nad Triinude Kaitse Konventsioonis ohustatud liikudena ära toodud.

Trinus osiriense

Joonis 11. Trinus osiriense.

Trinus osiriense - maagiline triin. Kui üldjuhul ei aita triinude liigi määramiseks lihtsast vaatlusest, siis osiriense´ga on asi teisiti. Vaevalt saab kellega segamini ajada seda kindlate proportsioonidega väljakujunenud keha, mis võib astuda vastu lohede lõõskavale leegile ja olla ühtlasi pehmem kui siid. Üks haruldasemaid liike (Eestis vaid haruldase sisserändajana.)

Trinus nutans - pöörane triin. Ei ole teist nii taltsutamatut triinu. Nutans´i seiklusjanu ja rahutu meel on võrreldav vast ainult pöörase täkuga kes kevadel esimest korda tallist välja pääseb.

Trinus sylvaticus - metsik triin. Selle triinu nimetus räägib juba ise enda eest, sest erinevalt teistest selle perekonna liikmetest on tema elupaigaks mets ja ainult mets. Troopiline liik, Eestis ei leidu.

Trinus stellare - kroontriin. Ka siin räägib triinu nimetus meile juba päris palju, sest antud liik levib vaid siniverelisi sugupuid mööda. Selles kitsas kohastumuses on aga paraku ka tema hukatus. Viimane kroontriinu leid pärineb 1970. aastast.

Trinus trinoides - mõnsa triin. Esimene ja seni viimane leid 2000. aasta suvel Eestist. See on triin kellele on vast kõige raskem mingit kirjeldust anda, kuid on lootust et praktikumis avaneb teil endil võimalus teda korduvalt jälgida.

Küllap märkasite isegi kuivõrd keerukas, komplitseritud ja mitmetahuline on selline teadus nagu trinoloogia. Antud kontspekt oli vaid põgus sissejuhatus triinude imetabasesse maailma, ja mitmed küllalt olulisedki asjad jäid siin täiesti käsitlemata. Kuid loodetavasti leidsid sina, noor lugeja, siit piisavalt entusiasmi, et võtta jalge alla trinoloogi vaevarikas ent kindlasti väärikas elutee.

Kirjutatud 1. novembril 2000.

Trinoloogialeht

Eesti Trinoloogide Maja. Eesti trinoloogiahuviliste avalik kogunemiskoht. info@triin.net

Peamenüü

Sisukord

RSS, RSS kommentaarid, XHTML, CSS, AA